ÖPPNINGSCEREMONI 14 MARS
CARE är ett öppet dagcenter för äldre afrikaner 50+
Det står för Center för Äldre Afrikaners Rehabilitering. Vi finns i Nya Rågsveds Folkets Hus - Rågsveds centrum.

Här träffas och umgås äldre afrikaner med gemensam kultur och historia. Vi ingår i nätverket för afrikaner i Vantör - NAV med ca 20 föreningar och organisationer som samarbetar och stödjer varandra. Vi är speciellt tacksamma för det fina samarbetet vi har med Salongerna - Rågsveds servicehus.

Målet är ett permanent dagcenter för äldre afrikaner med stödfunktioner i förebyggande hälsovård, samhällsinformation och kontakt med myndigheter.

Äldre afrikaner är en viktig grupp i vårt samhälle
De bär på vår historia och på det bygger vår framtid

Snart kommer här att finnas en kalender för våra aktiviteter.
Vi har en broschyr med mer information
Läs mer...