Kommer i september

NAV arrangerar en fornhistorisk dagstur om Sveriges
första kungar för alla seniorer 65+. En tidsresa 1500 år
tillbaka i tiden.

Mer info kommer snart om var och när vi skall träffasMobil 070 527 99 47
Epost       info@navs.se