Hör av om ni behöver undrar över något. Är något ordval olämpligt i ditt sammanhang? Ge oss tips så rättar vi till det.

Är du duktig på att översätta? Vi kan tillsammans ta fram
material på flera språk.


Lycka till

Rolf och Max