Stadsdelens förnyelse är en viktig del i det lokala utvecklingsarbetet i Vantör. En vision för Vantör och ett handlingsprogram med ett antal prioriterade områden antogs av nämnden i Verksamhetsplanen 2004. Därefter har nämnden successivt godkänt specifika projektbeskrivningar för ett antal projekt som nu håller på att genomföras, medan andra projekt fortfarande är under utveckling Mötesplats för alla över 65 år i samarbete med äldre- och handikappomsorgen samt lokala frivilligorganisationer och volontärer.   Här finns ett café, bibliotek, samlingssal och seniorgym.   Vi arrangerar olika aktiviteter som underhållning, promenader, dans, fester, gympa, qi gong, högläsning och  inomhusboule.   Under är 2009 anläggs två hälsoträdgårdar i Rågsveds servicehus. Salongerna har sedan 2001 arbetat med att bygga upp den kunskapsbank du nu befinner dig i. Salongerna valde att presentera kunskapsbanken på en webbsida, Sverige mot rasism, för att optimera tillgängligheten för en bredare allmänhet. En utvärdering av verksamheten genomfördes i december 2002. Sedan januari 2004 har denna kunskapsbank tillhandahållits och administrerats av Centrum mot rasism.