Tillsammans
Vi är ett nätverk


som har till uppgift att skapa kontakter som ligger utanför individens och den lokala föreningens förmåga.

Det är en plattformen där är alla individer och organisationer är välkomna.

Syftet är att skapa en stor kontaktyta, som ger afrikaner möjlighet att hitta ett nätverk som fungerar både hemma och i arbetslivet.

Målet är en samhällsutveckling där fler afrikaner är med, både socialt, kulturellt och ekonomiskt.